Kalktım gittim ilim meclisine, ilim irfan geride kalmış, ille edep ille edep!

Posts tagged ‘büyük günahlar nelerdir’

BÜYÜK GÜNAHLAR

 

1-    Allah Tealaya şirk koşmak.

2-    Amdi olarak bir müslümanı öldürmek.

3-    Sihir, büyü, muska yapmak,

4-    Namaz kılmamak

5-    Zekat vermemek.

6-    Anne babaya karşı gelmek, itaat etmemek

7-    Faiz yemek.

8-    Zulümle yetim malını yemek.

9-    Peygamberimiz sallallahualeyhivesellem aleyhinde yalan söylemek.

10- Özürsüz ve ruhsatsız olduğu halde oruc tutmamak.

11- Savaştan kaçmak.

12- Zina yapmak.

13-  Halkına zulmedip, halkını kandıran (hükümdar)

14- İçki içmek sarhoş olmasa dahi.

15- Kibirlenmek, böbürlenmek, gururlanmak

16- Yalancı şahidlik etmek.

17- Livata erkek erkeğe ilişkide bulunmak.

18- Namuslu kadınlara iftirada bulunmak.

19- Devlet malından zimmetine mal devşirmek.

20- İnsanları dolandırmak.

21- Hırsızlık yapmak.

22-  Yol kesmek (eşkiyalık).

23-  Yalan yere yemin etmek.

24-  Yalan söylemek ve bunu kendisine adet adinmek.

25-  İntihar etmek (kendisini öldürmek)

26-  Allah tealanın hükmüyle hüküm vermeyen ( hakim)

27-   Eşinin fahişelik, kendini aldattığını bildiği halde susmak, bilmezden gelmek.

28-  Erkekleşen ve erkek kıyafetleri giyen kadınlar, kadınlaşan ve kadın kıyafetleri giyen erkekler.

29- Nikah birdaha düşmeyen karı kocayı evlenip sonra tekrar boşayarak bir birlerine helalaştırmak.

30-  Leş eti yemek, kan içmek, domuz eti yemek.

31-  İşerken elbiselerine sıçratmak dikkat etmemek.

32- Zulümle halktan vergi toplamak.

33-  Riya gösteriş yapmak.

34-  Hıyanetlik (hainlik) yapmak.

35-  Dünyalık veya ahiretlik ilim öğrenip bu öğrendiklerini saklamak.

36-  Minnet etmek.

37-  Kaderi yalanlamak.

38-  İnsanların kendisinden sakladığı gizli şeylerini dinlemek.

39-  Lanet okumak.

40-  Sözünde durmayan, yaptığı anlaşmayı bozan.

41-   Kahinleri, büğücüleri, falcıları, yıldızcıları doğrulayıp tastik etmek.

42-  Kocasının sözünü dinlemeyip karşı gelen.

43- Sılahi rahimi akrabalık bağlarını kesen.

44-  Resim yapmak

45-  Laf taşımak.

46-  Ölüye ağıt yakmak, dövünmek.

47-  Bir kişinin soyuna iftira atmak.

48-  Her konuda azgınlık yapmak.

49-  Tekfircilik, ülke nizamına karşı gelmek.

50-  Müslümanlara eziyet edip küfretmek.

51-  Allah tealanın veli kullarına eziyette bulunmak.

52-  Elbisesinin paçalarını uzun bırakıp yerde sürüyerek gezmek.

53-  Erkeğin ipek giyip, altın takması.

54-  Efendisinden kaçan köle.

55-  Allah tealanın isminden başkasının adına kurban kesmek.

56-  Arsasının, tarlasının, v.s sınırını değiştiren.

57-  Büyük sahabilere küfretmek.

58-  İnsanları delalete çağırmak ve kötü bir iş başlatmak.

59-  Peruk takmak, dövme yaptırmak, kadınların güzel gözükmek için ön dişlerini yaptırmak.

60-  Babasından başkasına, babası olmadığını bildiği  halde babası olduğunu iddia etmek.

61- Altın ve gümüş kabta içecek içmek.

62- Hakka karşı batılla tartışmak.

63- Bir şeyi uğursuz görmek.

64-  Kölesini kısırlaştırmak, zülmetmek.

65-  Ölçü ve tartısında eksilten.

66-  Allahın rahmetinden ümidini kesmek.

67-  İyiliğe nankörlük etmek.

68-  Allah tealanın üzerine yazdığı kaderden korunmak.

69- Bir kaynak suyunun önünü kesmek, diğer insan ve hayvanların kullanmasına engel olmak.

70-  Kumar oynamak.

71-  Bir hayvanın veya insanın yüzüne işaret vurmak.

72-  Özürsüz olarak Cuma namazını terk etmek.

73-  Haramı şerif helal bir belde gibi orada günahlar işlemek.

74- Casusluk yapmak

   Bu büyük günah olarak saydığımız bu maddeler Kur’an-ı Kerim de ayet olarak açıkca belirtilmiştir ve büyük günah olduklarına dair işaret edilmiştir. Altta maddelenen günahlar ise Kur’an-ı Kerim de açıkca belirtilmeyip hadisi şeriflerde Peygamber efendimiz sallallahû aleyhi ve sellem belirtmiştir. Dolayısıyla onlarında büyük günah olma ihtimali yüksektir çünkü ayeti kerimede; اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوٰى (O, arzusuna göre de konuşmaz. Sözü, ancak vahyedilen şeyden ibaretir.) “Necm suresi 3-4” buyrulmaktadır demekki efendimize sallallahû aleyhi ve sellem bu günahlar bildirilmiş fakat Kur’an-ı Kerim yazma, kaydetme emri verilmemiştir ozaman bu günahlardanda sanki büyük günahmış gibi kaçınacağız, sakınacağız bununla birlikte küçük günahlarda küçümsenmeyerek kaçınılması gerek çünkü bir küçük günahı işlemekte israr eden bir kimse fasıklar zümresine yazılırlar fasık ise büyük günah işleyenlere denir. Büyük günaha gelince büyük günah yani haram demektir. Büyük günah olarak sayılan bu günahların hepside aynı derecededir birisi bir diğerinden daha düşük seviyede günah diğeri daha fazla günah değildir hepside büyük günah dolayısıyla aynı seviyededir mesela zina yapmak ve içki içmek ikiside büyük günahtır sen içki içersen zina yapmaktansa içki içeyim veya yalan söyleyeceğime laf taşırım gibi aynı büyüklükteki ve aynı seviyedeki günahları sen kafana göre derecelendirirsen ayrıyeten birdaha günaha girmiş olursun kimse Allah tealadan başka hüküm koyamaz ve yine Allah tealanın koyduğu haramları dolayısıyla büyük  günahları da aralarında derecelendirip biribirinden daha haram birinden seviyesi daha düşük diyemez bütün haramlar aynı seviyede haramdır. Hepside aynı derecede büyük günahtır.

BÜYÜK GÜNAH OLDUĞU İHTİMAL EDİLEN GÜNAHLAR

1-    Müslüman kardeşini Kendi canından fazla sevmemek.

2-    Peygamberimiz sallallahualeyhivesellemi ailesinden, çocuklarından, kendi canından, ve tüm insanlardan daha fazla sevmemek.

3-    Heva ve hevesini, (eğlencesini, yemesini, içmesini, gezmesini, arzu ve isteklerini v.s islamiyete göre icraat etmemesi)

4-    Komşusunun tok olduğundan emin olmadan yatmak.

5-    Kötü bir şeyi görüpte eli ile veya lisanı ile değiştirmeyen veya kalbi ile buğuz etmeyen.

6-    Yöneticilerin yaptığı kötü şeyleri kabul etmek razı göstermek ve bu yöneticilerin arkasından gitmek.

7-    İdrar yaparken üstüne başına sıçratıp korunmamak, laf taşımak.

8-    Haksız olduğu halde husumet sahibine kavkalıya yardımda bulunmak.

9-    Hilekarlık yapmak, dolandırmak ve kandırmak.

10-  Üç defa boşanmış ve bir daha nikah düşmeyen kadınla evlenip boşayarak eski kocasına o, kadını tekrar helalaştırmak iki cihetten.

11-  Karısını veya [sahibini aldatmak (köleler için)[

12-  İnsanlara eza cefa da bulunmak.

13- Küfür etmek.

14-  Dört hak mezhepten birine tabi olmamak.

15-  Kıybet etmek, bir müslümanın adını çıkartmak, bir müslümana kötü bir şey giydirmek,

16-  Allah tealanın haddi uygulanacak birisine torpilde bulunarak had uygulanmasına engel olmak.

17-  Allah Teala’nın hoşlanmayacağı kelamlar konuşmak.

18-  Münafık bir kimseye efendi, bey diye hitap etmek.

19- Sözünde durmamak, emanete hiyanetlik etmek.

20-  Bıyıklarını üst dudağını örtecek bir şekilde uzatmak.

21- Gayri Müslimlere özenerek yaptığını yapmak.

22-  Hacca gitmeye kadir olduğu halde gitmemek.

23-  Anne ile çocuğu birbirinden ayırmak.

24- Varisciden miras kaçırmak.

25- Bir kişi vasiyetinde mirascılarına zararlı vasiyette bulunmak.

26- Mirascıya vasiyette bulunmak.

27- Karısına sırrını verip karısıda kocasına sırrını verip sonrada bu sırrı yayması

28-  Karısıyla arkadan cima yapmak.

29- Karısıyla adetliyken (hayızlıyken) cima yapmak

30-  Bir kahine veya falcıya danışıp veya danışmadan söylediklerine inanmak.

31- Bir insanı evinde izinsiz bir şekilde gözetlemek.

32-  Dinde sınırı aşmak.

33- Allah Teala adına kendisine yemin edildiği halde itibar etmemek. Razı göstermemek.

34- Cimrilik yapmak ve minnet ettirmek.

35- Birisine sadaka verecek birisine engel olup verdirmemek.

36- Duyduğu her şeyi etrafta anlatmak.

37- İnsanlara zulmetmek.

38- Halka olmuş topluluğun ortasında oturmak.

39-  Hasedcilik yapmak.

40- Namaz kılanın önünden geçmek.

41- Selamlaşmamak.

42- Hava ve hevesine, isteklerine tabi olmak.

43- Her bir görüş sahibinin kendi görüşünü beğenerek istişareden kaçınması.

 

Reklamlar

Etiket Bulutu