Kalktım gittim ilim meclisine, ilim irfan geride kalmış, ille edep ille edep!

Posts tagged ‘Dünya Nasıl Var Oldu’

ALEM’İN YARATILIŞI

اَوَلَمْ يَرَ الَّذٖينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ

“İnkâr edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?” (Enbiya 30)

Toprak, su, ateş, hava ; Alem bu dört unsurdan yaratılmıştır ve Kur’an-ı Kerim Alemin yaratılışını açıklarken bu dört unsuru kullanmıştır bu dört unsur normalde Heyule denen bir şekilde karışıktır. Bunları sıralarsak ilk olarak toprağı alta koyarız sonra onun üstüne suyu koyarız çünkü toprak daha somuttur elimizde tutabiliriz fakat suyu elimizde toprağı taşı tuttuğumuz gibi tutamayız daha soyuttur sonra ateş gelir ondan sonrada hava gelir işte bu dört unsur kainatın hammaddesi ve dört ayrı rütbede olan maddelerdir. Allahuteala alemi yaradışından bahsederken” o, gün gökler ve yer bitişikti sonra ikisini ayırdık” buyurur  sonra Allahuteala toprak ve sudan yedi  yeri yaratır bunları iki günde yaratır çeşitli ayetler toplanınca iki günde yeri yarattı denir. Başka ayette iki gün daha denir  ve burada bir problem oluşur iki günmü döjrt gün mü gibi aslında burada demek istediği şudur iki günde hammaddesini yaratır sonra”ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ”(Bakara suresi 29. ayet) diyerek semaya yöneldiğini belirtir yani gaz ve toz bulutu olarak ayırdığı semaya yöneldi yani bu ayrışımlardan yukarıya çıkan semaya yöneldi ve iki gündedeateş ve navadanda yedi semayı yarattı iki gün yeri iki günde gökleri yarattı dört gün olmuş oldu sonra tekrar yere yöneldi bukez son şeklini verdi ağaç, kuş, tş vs. gibi varlıkları  takdir etti. Böyle olunca dört gün yeri  iki günde gökleri yaratmış oldu ve altı gün olmuş oldu yedi yer ve yedi gök olmak üzere bu sistemi yarattı baktığığımız zaman bunu kainatın özünde görebiliriz bu hiyerarşide burudan çıkan toprağı ve suyu bıraktığımızda yere doğru giderler bunların istikameti güney kuzey yönündedir düşeydir çünkü yer çekimine tabidirler diğer ikisine gelince ateşi yakınca yukarı gider bukez kuzeyden güneye doğru aşağıdan yukarı doğrudur onların ateş ile havanın yükselme kabiliyeti vardırAllahuteala gökleri onlardan yarattığını söyler işte bu dört unsur örtülü bir biçimde tabirle kullanır ozaman somuttan soyuta doğru bir hiyerarşi vardır yunan felsefesi bu dört unsuru bulduğunu gururlanarak açıklar halbuki allahuteala evreni bunlarla yarattım diyerek daha eski bir zamana gider bu dört unsur kuranı kerimden önce iblisin kafasındada vardı Allahuteala secde emri verince o, secde etmez hayrola niye  secde etmedin diye sorulunca gerekçesi sen onu topraktan yarttın yeri yarattığın topraktan, beni ise göğü yarattığın ateşten yarattın dolayısıyla madenlerimiz farklı ben çamuramı secde edeceğim ikincisi ben büyüğüm o, küçük ben şukadar yıldır varım bunu gözümün önünde yarattın ona secde edecekmişim üçüncüsü benim rütbem var ben maraşelim çünkü cinler yeri ifsad etmişlerdi allahuteala beni ordu komutanı olarak gönderdi ben geldim buraları duman ettim islah ettim buna gelince yeni yaratılmış ağzı süt kokan çamur adam bunamı secde edeceğim diyerek secçde etmedi dolayısıyla bu dört unsur iblisin kafasındada var kainatı onunla yaratan Allahın kafasındada var demekki Aalahuteala alemleri bu dört unsurdan yaratmıştır somut olanlarla yeri soyut olanlarlada göğü yaratmış allahutealanın bu yaratma sanatıda sünnetullahtır “allahın yaratma yolu” insana gelince allahuteala senide öyle yarattım der insan boy aynasına dikilip baktığı zaman bunu açık birşekilde görür insan dört ünite ile yaratılmıştır insanın beynini yaratıp kafasına kafasınıda en üste yerleştirmiş  ey insan senin en soyut tarafn aklındır, düşüncelerindir en değerli tarafında orasıdır diyerek onu birde kafatası ile muhafaza etmiştir ona nasıl değer verdiği yaptığı işçilik gösterir onun altınada göğüsü koymuş fakat onu kafatası gibi yapmamıştır sadece kaburgalarla  cevrelemiştir okadar buda duyguların akıl kadar değerli değil manasındadır sonra karın beslenme bölgesi ve üreme sistemi vardır bakıldığında toprağın en aşağı olduğu gibi üreme sistemide en aşağı dadır onun biraz daha üstünde beslenme sistemi var bundan sonra hissetme sonrada düşünme duyuları var peki burada başkalarında olmayıpta bende olan nevar bakıldığında beslenme ve üreme sistemi hayvanlardada var bitkilerde bile var demekki bu sistemler canlıların ortak sistemi ozaman insanı insan yapıp diğer canlılardan ayıran özelliği ikidir akıl ile gönül

Reklamlar

Etiket Bulutu